W jaki sposób należy prezentować wywiady pogłębione?

 

Wywiady pogłębione są elastyczne, ponieważ mogą być prezentowane na wiele sposobów - nie ma żadnego konkretnego formatu, który można by zastosować. Jednakże, jak wszystkie wyniki, należy przedstawić uzasadnienie i metodologię badania, a także wszelkie informacje pomocnicze (np. kopie instrumentów i przewodników użytych w badaniu). Dane z pogłębionego wywiadu mogą być samodzielne lub włączone do większego raportu z oceny. Jeżeli są one przedstawiane jako samodzielne sprawozdanie, sugeruje się następujący zarys:

 

 1. Wprowadzenie i uzasadnienie.
 2. Metodologia.
  1.  Jak został przeprowadzony ten proces? (Opisz proces doboru rozmówców, a także przeprowadzania wywiadów).
  2.  Jakie są założenia (o ile są)?
  3.  Czy są jakieś ograniczenia w tej metodzie?
  4. Jakich instrumentów użyto do zebrania danych? (Być może zechcecie umieścić niektóre lub wszystkie w załączniku).
  5. Jaka próbka jest używana?
  6. W jakim okresie czasu były zbierane te dane?
 3. Wyniki.
  1. Jakie są kluczowe wnioski?
  2. Jakie były mocne strony i ograniczenia informacji?
  3. Gdzie i w jaki sposób wyniki są podobne i niepodobne do innych wyników (jeśli przeprowadzono także inne badania)?
 4. Wnioski i zalecenia.
 5. Załączniki oraz przewodniki po wywiadzie pogłębionym.

Prezentując wyniki wywiadów pogłębionych, należy zachować ostrożność w prezentowaniu danych i korzystać z deskryptorów jakościowych, a nie próbować "kwantyfikować" informacji. Można rozważyć zastosowanie takich kwalifikatorów, jak "przeważające uczucie, że ..." lub "kilku uczestników zdecydowanie uważało, że ...", a nawet "większość uczestników zgodziła się, że ...". Liczby i procenty czasami dają wrażenie, że wyniki mogą być prognozowane dla danej populacji, a to nie mieści się w ramach możliwości tej procedury badań jakościowych.

 

Cytaty w raportach z wywiadów pogłębionych

 

Udostępnienie w całym raporcie cytatów od respondentów dodaje wiarygodności informacjom uzyskanym w wywiadach pogłębionych. Uważaj, aby nie zidentyfikować respondenta lub nie podawać cytatów, które można łatwo powiązać z daną osobą, zwłaszcza jeśli obiecałeś poufność. Na przykład, jeśli przeprowadziłeś wywiad tylko z jedną młodą osobą w ramach swojej próby, a w raporcie zauważyłeś, że jeden z respondentów opisał program bez wpływu na dostępność dla młodzieży, ponieważ usługi są "o wiele za drogie dla kogoś w moim wieku", byłoby jasne dla czytelnika, że cytat pochodzi z ich ust. Upewnij się, że masz dobrą próbkę respondentów i zapytaj ich o zgodę, zanim dołączysz takie cytaty. Dane mogą być wyświetlane w tabelach, polach i liczbach, aby ułatwić ich odczytanie.

Prezentując w ten sposób wywiad pogłębiony możemy być pewni, że umieścimy w nim wszystkie informacje. Osoby uczestniczące w prezentacji zebranych wyników będą wiedziały krok po kroku na jakiej podstawie powstawały kolejne etapy badania oraz zostały uzyskiwane kolejne informacje. Prezentacja wyników wywiadów pogłębionych jest bardzo ważna, gdyż jeśli pokażemy w ciekawy sposób uzyskane informacje możemy zachęcić naszych odbiorców do zapoznania się bardziej szczegółowo z prezentowanym przez nas zjawiskiem. Zanim zaczniemy opracowywać uzyskane wyniki warto zapoznać się z planem prezentacji.

Tagi