W jaki sposób należy prezentować wywiady pogłębione?

 

Wywiady pogłębione są elastyczne, ponieważ mogą być prezentowane na wiele sposobów - nie ma żadnego konkretnego formatu, który można by zastosować. Jednakże, jak wszystkie wyniki, należy przedstawić uzasadnienie i metodologię badania, a także wszelkie informacje pomocnicze (np. kopie instrumentów i przewodników użytych w badaniu). Dane z pogłębionego wywiadu mogą być samodzielne lub włączone do większego raportu z oceny. Jeżeli są one przedstawiane jako samodzielne sprawozdanie, sugeruje się następujący zarys:

 

 1. Wprowadzenie i uzasadnienie.
 2. Metodologia.
  1.  Jak został przeprowadzony ten proces? (Opisz proces doboru rozmówców, a także przeprowadzania wywiadów).
  2.  Jakie są założenia (o ile są)?
  3.  Czy są jakieś ograniczenia w tej metodzie?
  4. Jakich instrumentów użyto do zebrania danych? (Być może zechcecie umieścić niektóre lub wszystkie w załączniku).
  5. Jaka próbka jest używana?
  6. W jakim okresie czasu były zbierane te dane?
 3. Wyniki.
  1. Jakie są kluczowe wnioski?
  2. Jakie były mocne strony i ograniczenia informacji?
  3. Gdzie i w jaki sposób wyniki są podobne i niepodobne do innych wyników (jeśli przeprowadzono także inne badania)?
 4. Wnioski i zalecenia.
 5. Załączniki oraz przewodniki po wywiadzie pogłębionym.

Prezentując wyniki wywiadów pogłębionych, należy zachować ostrożność w prezentowaniu danych i korzystać z deskryptorów jakościowych, a nie próbować "kwantyfikować" informacji. Można rozważyć zastosowanie takich kwalifikatorów, jak "przeważające uczucie, że ..." lub "kilku uczestników zdecydowanie uważało, że ...", a nawet "większość uczestników zgodziła się, że ...". Liczby i procenty czasami dają wrażenie, że wyniki mogą być prognozowane dla danej populacji, a to nie mieści się w ramach możliwości tej procedury badań jakościowych.

 

Cytaty w raportach z wywiadów pogłębionych

 

Udostępnienie w całym raporcie cytatów od respondentów dodaje wiarygodności informacjom uzyskanym w wywiadach pogłębionych. Uważaj, aby nie zidentyfikować respondenta lub nie podawać cytatów, które można łatwo powiązać z daną osobą, zwłaszcza jeśli obiecałeś poufność. Na przykład, jeśli przeprowadziłeś wywiad tylko z jedną młodą osobą w ramach swojej próby, a w raporcie zauważyłeś, że jeden z respondentów opisał program bez wpływu na dostępność dla młodzieży, ponieważ usługi są "o wiele za drogie dla kogoś w moim wieku", byłoby jasne dla czytelnika, że cytat pochodzi z ich ust. Upewnij się, że masz dobrą próbkę respondentów i zapytaj ich o zgodę, zanim dołączysz takie cytaty. Dane mogą być wyświetlane w tabelach, polach i liczbach, aby ułatwić ich odczytanie.

Prezentując w ten sposób wywiad pogłębiony możemy być pewni, że umieścimy w nim wszystkie informacje. Osoby uczestniczące w prezentacji zebranych wyników będą wiedziały krok po kroku na jakiej podstawie powstawały kolejne etapy badania oraz zostały uzyskiwane kolejne informacje. Prezentacja wyników wywiadów pogłębionych jest bardzo ważna, gdyż jeśli pokażemy w ciekawy sposób uzyskane informacje możemy zachęcić naszych odbiorców do zapoznania się bardziej szczegółowo z prezentowanym przez nas zjawiskiem. Zanim zaczniemy opracowywać uzyskane wyniki warto zapoznać się z planem prezentacji.

analiza rynku medycznego statystyka, porgram dla gabinetu raport statystyczny data management analizy danych statystycznych analiza danych techniki badawcze biostatystyka badania ilościowe matematyka stosowana narzędzia badawcze biotechnologia pomoc statystyczna do doktoratu system do gabinetu program do gabinetu opracowania statystyczne statystyka medyczna bazy danych farmacja analiza statystyczna bioinformatyka statystyka badania rynku analizy statystyczne ekonomia badania jakościowe konsultacje statystyczne statystyka pomoc w badaniach statystycznych analiza bazy danych metody badawcze analiza danych staystycznych badania statystyczne analizy danych analiza analizy danych system dla statystyki pomoc statystyczna nauki społeczne badanie statystyczne