Tag: badania ilościowe

Rozprawa o liczbach

Naukowiec i informacja

Działalność naukowa wiąże się z koniecznością radzenia sobie z dużymi ilościami informacji oraz danych różnego rodzaju. Poprawne ich wykorzystanie pomaga sprawnie poruszać się w meandrach każdej dziedziny uniwersyteckiej, generując pole dla autorskiej kreatywności badacza. To ważne, aby przesłanki na których opieramy własny projekt naukowy mocno tkwiły w gruncie rzeczywistości – dzięki temu jakkolwiek daleko poniesie nas innowacyjność twórczej analizy, pozostaniemy blisko badanego problemu. Jak jednak zadbać o najlepsze wykorzystanie już posiadanego materiału? Jak go zgromadzić i co potem z nim zrobić, aby wiarygodnie oddać charakter zagadnienia?

 

Co z tymi danymi?

Oczywiście istnieją osobne dziedziny wiedzy, zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, a także analizą danych. Podstawowa dla tego typu działań jest wiedza w zakresie statystyki matematycznej. Jej elementy poznaje się zwykle jeszcze w szkole średniej, jednak wiedza ta jest mocno wybiórcza, abstrahując od tego, że niekoniecznie mamy dostęp do własnej pamięci edukacyjnej w zakresie tych akurat zagadnień. Można chyba jednak bezpiecznie założyć, że większość ludzi wie, czym jest średnia – a jest to właśnie pojęcie wchodzące w obręb statystyki. Z dokonań tej ostatniej korzysta w ogromnej mierze inna gałąź wiedzy, znana jako socjologia. Tutaj charakter danych niekoniecznie da się określić jako liczbowy. Informacje gromadzone w ramach badań socjologicznych dotyczyć mogą na przykład zwyczajów, preferencji lub opinii respondentów, a więc stanowią materiał słowny. Jednocześnie na materiale o takim charakterze również można z powodzeniem wykonać wiele analiz statystycznych, otrzymując interesujące wyniki obrazujące relacje, które zachodzą pomiędzy wyborami poszczególnych odpowiedzi.

 

Z pomocą, czy bez?

Obliczenia statystyczne przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności można prowadzić samodzielnie – wówczas zaangażowanie w projekt okazuje się istotnym wskaźnikiem odnośnie interpretacji wyników badania. Jeżeli jednak nie dysponujemy wystarczającymi kompetencjami w zakresie działań na dużych i zróżnicowanych zbiorach danych, warto skorzystać z pomocy statystycznej, którą oferują zewnętrzne podmioty badawcze. Opracowanie wiele zyskuje, kiedy stoją za nim odpowiadające rzeczywistości liczby, które pomagają osadzić projekt w pewnej wspólnej wizji świata. Dotyczy to zarówno statystyki do habilitacji, jak i obliczeń do doktoratu, sprawdza się w całym przebiegu kariery naukowej. Rzetelne przywiązanie do liczb informuje o solidnym podejściu do tematu, ugruntowuje fakty stanowiące podstawę wnioskowania i formułowanych hipotez oraz konstruowanych twierdzeń, upewniając recenzenta o daleko idącej kompetencji badacza, który zadał sobie trud poczynienia odpowiedniego rozpoznania terenu.

 

W którą stronę po pomoc?

Decydując się na współpracę z zewnętrznym wykonawcą w zakresie zebrania odpowiedzi na interesujący dla badacza temat albo na wykonanie obliczeń na istniejącym już zbiorze danych, oprócz zakresów cenowych warto poznać także doświadczenie statystyka w realizacjach dla reprezentowanej przez zainteresowanego gałęzi wiedzy. Usługi statystyczne potrzebują kontekstu – inaczej działa się w przypadku analiz dla biochemii, a inaczej gdy przedmiotem analiz jest dorobek poetycki Wisławy Szymborskiej. Jako, że sam badacz najlepiej wie, do czego planuje wykorzystać wynik analizy statystycznej, ważny jest dobry kontakt i współpraca ze statystykiem w trakcie prowadzonych prac. Uwzględnianie poprawek i zaleceń naukowca jest niezwykle ważne z punktu widzenia standardów rzetelności i wiarygodności – wszystko dlatego, że statystyka bezmyślna, oderwana od realnego kontekstu gotowa jest przyznać średnio panu i psu po trzy nogi… A przecież tego byśmy nie chcieli. Zatem – kluczem do udanego wykorzystywania możliwości statystyki do prac naukowych jest możliwie najbliższa współpraca z podwykonawcą tak istotnego dla całości rozprawy badania.

W jakim celu przeprowadza się analizę rynku?

Analiza rynku to proces, który musi być wykonywany zarówno przez firmy dopiero wchodzące na rynek, jak i te, które są na nim od dłuższego czasu. Dlaczego jest to tak ważne i jakie informacje uzyskuje się dzięki kompleksowej analizie rynku?

 

Sprawdź, czy masz szansę

 

Jednym z największych błędów początkujących przedsiębiorców jest to, że przed wejściem na rynek nie dokonują jego gruntownej analizy. Założenia finansowe nie są więc opierane na faktach, a jedynie na domysłach, a rzesza potencjalnych klientów okazuje się być w efekcie zaledwie niewielką grupą, którą trudno zachęcić do zakupu.

 

Takiej sytuacji i finalnie zamknięcia biznesu można uniknąć właśnie dzięki dobrze wykonanej analizie rynku, która jest postawą każdego, dobrego biznesplanu. Dzięki niej można oszacować wielkość rynku i tym samym przyszłe zyski, a tym samym dowiedzieć się, czy warto poświęcić swoje wysiłki właśnie na taką działalność.

 

Poznanie oczekiwań klientów

 

Aby móc konkurować z firmami, które często na rynku są od wielu lat, trzeba zapewnić klientom realną korzyść i przekonać ich do swojej oferty. Jeśli więc przedsiębiorca ma pomysł na produkt lub usługę, powinien sprawdzić, jak jego wstępna - zazwyczaj optymistyczna koncepcja - zostanie odebrana.

 

Warto w tym celu wykonać badania marketingowe na mniejszej grupie osób. Można to zrobić poprzez panel Badanie Opinii opracowany przez Centrum Naukowo-Badawcze Biostat®, który umożliwia dotarcie do ponad 100 tys. ankietowanych. Pozwala to na szybkie zbadanie koncepcji nowego produktu i tego, jak zostanie on odebrany. Na tej podstawie można dokonać ewentualnych zmian i dopracować artykuł, zanim trafi na rynek.

 

Znalezienie niszy

 

Dzięki skrupulatnie wykonanej analizie rynkowej można również odnaleźć rynkową niszę, czyli fragment, który nie został jeszcze zagospodarowany przez firmy (taka sytuacja ma jednak miejsce rzadko) lub konkurencja na nim jest stosunkowo niewielka. W ten sposób mogą zrodzić się nowe pomysły, które po wdrożeniu często przeradzają się w dochodowy biznes.

 

Poznanie słabych stron konkurencji

 

Kolejnym celem dla którego wykonuje się analizy rynku jest poznanie nie tylko mocnych, ale również słabych stron najbliższych konkurentów. Oczywiście ważnym etapem jest przede wszystkim wskazanie rywali, gdyż wiele firm popełnia błąd myląc konkurentów (przede wszystkim dalszych) lub co gorsze zakładając, że wcale ich nie ma.

 

Poznając ich słabe strony można lepiej budować swoją ofertę dopasowując ją do potrzeb klientów, którzy finalnie zagłosują swoimi portfelami.

 

Analiza rynku to jak widać szereg praktycznych korzyści, choć wciąż jest przez wiele firm – zwłaszcza małych – niedoceniania. Jednak jej regularne wykonywanie to klucz do tego, aby przedsiębiorstwo wciąż było konkurencyjne i reagowało na rynkowe perturbacje.

Tagi