Tag: analiza rynku medycznego

Analizy statystyczne - Jakość nowoczesnych usług badawczych dla firm i instytucji

 

Badania statystyczne

W świecie nowoczesnych mediów i powszechnego dostępu do informacji łatwo jest się zgubić w natłoku docierających do nas wiadomości i impulsów. Niezwykle trudno byłoby samemu odnotować wszystkie użyteczne elementy rzeczywistości wirtualnej, a następnie zweryfikować je i choćby pobieżnie opracować w celu wyciągnięcia stosownych wniosków. Kompleksowe badania statystyczne pozwalają nam okiełznać abstrakcyjny ogrom wielości informacji i przetłumaczyć je na wyniki umożliwiające podjęcie skutecznych działań. Dla dobrej orientacji w trudnym terenie opinii, pełnym poplątanych i nieoczywistych oczekiwań klienta drogowskazem dla strategii dalszego rozwoju stają się badania statystyczne. Stanowią one dzisiaj standard wśród nowoczesnych firm i przedsiębiorstw.

 

Kompleksowość obsługi

Na sukces badania składa się kilka bardzo ważnych czynników. Niezwykle istotny jest dobór odpowiednich metod statystycznych na etapie projektowania badania oraz sposób przeprowadzenia analiz. Na życzenie klienta pozyskiwane i magazynowane są dane, które stanowić będą nieocenioną pomoc merytoryczną w projektowaniu strategii produktu, usługi i firmy. Dzięki najnowszych technologiom i najwyższym standardom, profesjonalne raporty badawcze redagowane są w oparciu o idee intuicyjności i przystępności. To właśnie przejrzystość prezentacji danych pozwala im tak precyzyjnie trafić z odpowiedzią na pytania nurtujące przedsiębiorcę.

Rzetelny dobór próby badawczej pozwala na weryfikację w rzeczywistości wstępnych analiz danych zastanych. Możliwości są różne – od najbardziej archaicznych, analogowych metod, po w pełni nowoczesne, angażujące nowe media. Profesjonalne analizy statystyczne są dostosowane do potrzeb klientów i zorientowanie na personalizację. Tym samym potrzebna jest specjalistyczna wiedza nie tylko z zakresu samych badań statystycznych, ale również specyfiki branżowej odbiorcy projektu. Opracowywanie materiału w zestawieniu to zadanie dla specjalisty-badacza. Niemniej ważny jest etap przygotowywania raportu i prezentacji wyników. To tu powstaje czytelny i przystępny obraz, jasno rysujący kierunki działań do wdrożenia. Na tym etapie wyniki badania można już w praktyce wykorzystać.

 

Personalizacja i współpraca

Analizy statystyczne są częścią badań społecznych, z samej swej definicji zakładają więc współpracę między ludźmi. Bezpośredni kontakt z klientem i ustalenie planu działań oraz ram czasowych zgodnie z jego oczekiwaniami to pierwszy ważny kontakt. Na każdym etapie projektu potrzebna jest konsultacja w celu doprecyzowania i dokładnej personalizacji projektu. Dlatego tak niezbędna jest współpraca i stała komunikacja, od wstępnego planu, po raport końcowy, który swą finalną formę uzyskuje dopiero po uwzględnieniu sugestii klienta. Personalizacja podejścia badawczego i wieloaspektowa responsywność to standard wyznaczający jakość nowoczesnych usług badawczych dla firm i instytucji.

W jakim celu przeprowadza się analizę rynku?

Analiza rynku to proces, który musi być wykonywany zarówno przez firmy dopiero wchodzące na rynek, jak i te, które są na nim od dłuższego czasu. Dlaczego jest to tak ważne i jakie informacje uzyskuje się dzięki kompleksowej analizie rynku?

 

Sprawdź, czy masz szansę

 

Jednym z największych błędów początkujących przedsiębiorców jest to, że przed wejściem na rynek nie dokonują jego gruntownej analizy. Założenia finansowe nie są więc opierane na faktach, a jedynie na domysłach, a rzesza potencjalnych klientów okazuje się być w efekcie zaledwie niewielką grupą, którą trudno zachęcić do zakupu.

 

Takiej sytuacji i finalnie zamknięcia biznesu można uniknąć właśnie dzięki dobrze wykonanej analizie rynku, która jest postawą każdego, dobrego biznesplanu. Dzięki niej można oszacować wielkość rynku i tym samym przyszłe zyski, a tym samym dowiedzieć się, czy warto poświęcić swoje wysiłki właśnie na taką działalność.

 

Poznanie oczekiwań klientów

 

Aby móc konkurować z firmami, które często na rynku są od wielu lat, trzeba zapewnić klientom realną korzyść i przekonać ich do swojej oferty. Jeśli więc przedsiębiorca ma pomysł na produkt lub usługę, powinien sprawdzić, jak jego wstępna - zazwyczaj optymistyczna koncepcja - zostanie odebrana.

 

Warto w tym celu wykonać badania marketingowe na mniejszej grupie osób. Można to zrobić poprzez panel Badanie Opinii opracowany przez Centrum Naukowo-Badawcze Biostat®, który umożliwia dotarcie do ponad 100 tys. ankietowanych. Pozwala to na szybkie zbadanie koncepcji nowego produktu i tego, jak zostanie on odebrany. Na tej podstawie można dokonać ewentualnych zmian i dopracować artykuł, zanim trafi na rynek.

 

Znalezienie niszy

 

Dzięki skrupulatnie wykonanej analizie rynkowej można również odnaleźć rynkową niszę, czyli fragment, który nie został jeszcze zagospodarowany przez firmy (taka sytuacja ma jednak miejsce rzadko) lub konkurencja na nim jest stosunkowo niewielka. W ten sposób mogą zrodzić się nowe pomysły, które po wdrożeniu często przeradzają się w dochodowy biznes.

 

Poznanie słabych stron konkurencji

 

Kolejnym celem dla którego wykonuje się analizy rynku jest poznanie nie tylko mocnych, ale również słabych stron najbliższych konkurentów. Oczywiście ważnym etapem jest przede wszystkim wskazanie rywali, gdyż wiele firm popełnia błąd myląc konkurentów (przede wszystkim dalszych) lub co gorsze zakładając, że wcale ich nie ma.

 

Poznając ich słabe strony można lepiej budować swoją ofertę dopasowując ją do potrzeb klientów, którzy finalnie zagłosują swoimi portfelami.

 

Analiza rynku to jak widać szereg praktycznych korzyści, choć wciąż jest przez wiele firm – zwłaszcza małych – niedoceniania. Jednak jej regularne wykonywanie to klucz do tego, aby przedsiębiorstwo wciąż było konkurencyjne i reagowało na rynkowe perturbacje.

Tagi