Tag: analizy do publikacji

Analizy statystyczne do publikacji

 

Pisanie prac naukowych to nie tylko rozważania teoretyczne na temat przyjętego zagadnienia, ale również opracowania natury empirycznej, wymagające aktywnej realizacji badań i praktycznych analiz zadanego problemu badawczego. Proces interpretacji danych wymaga doświadczenia z obszaru analityki statystyki, dlatego oferujemy Państwu swoje fachowe wsparcie w tym zakresie.

 

Poznaj nas

 

Jesteśmy firmą badawczą - od ponad 14 lat zbieramy dane rynkowe i poddajemy je wnikliwej analizie w procesie opracowywania wyników i sporządzania końcowych raportów badawczych. Mnogość zrealizowanych projektów oraz różnorodność badanych segmentów rynku pozwoliły nam wyspecjalizować się w takich obszarach jak statystyka (w tym - statystyka medyczna), biostatystyka i biotechnologia, matematyka stosowana oraz data mining czy data management - posiadanie wieloletnich doświadczeń w ww. zakresach pozwala nam skutecznie realizować analizy statystyczne do prac naukowych.

 

Z naszą pomocą szybko i sprawnie zrealizują Państwo trudny i czasochłonny proces prowadzenia złożonych analiz, zaś uzyskany efekt obliczeń pozwoli rzetelnie opracować przygotowywaną pracę/publikację naukową.

 

Skorzystaj z naszych usług

 

Nasze analizy statystyczne oraz pomoc/konsultacje branżowe dedykujemy w szczególności:

 

  • instytucjom/ośrodkom naukowym oraz samodzielnym badaczom/naukowcom;
  • studentom i doktorantom podejmującym się napisania pracy licencjackiej/magisterskiej lub doktorskiej;
  • studentom i doktorantom podejmującym się napisania prac naukowych na potrzeby grantów, publikacji i opracowań naukowych.

 

Katalog usług, który oddajemy do Państwa dyspozycji obejmuje szereg usług dedykowanych - oferujemy m.in.:

 

  • projektowanie procesu badawczego - wsparcie statystyczne obejmuje pomoc przy formułowaniu założeń i celów badawczych, budowaniu hipotez, pytań badawczych i modeli statystycznych, a także na dobieraniu próby, zmiennych, skal pomiarowych i metod randomizacji oraz konstruowaniu narzędzi pomiaru, jak również wersyfikację materiałów i ustaleń już przygotowanych przez Klienta;
  • konsultacje metodologiczne - oferujemy Państwu doradztwo i konsulting na temat statystycznego podejścia do prac naukowych, pozwalającego rzetelnie prowadzić analizy statystyczne oraz usprawnić współpracę z promotorem, recenzentem czy naukowym czasopismem;
  • data management - statystyczna obsługa danych obejmuje m.in. gromadzenie ich w autorskiej elektronicznej platformie eCRF.biz™, co sprzyja sprawnemu kodowaniu, walidacji i monitoringowi zbieranych informacji (system zapewnia automatykę tworzenia kopii zapasowych, kontrolę poprawności zasobów oraz przystępność obsługi);
  • prowadzenie analiz - czy to w oparciu o posiadane czy zlecone do zebrana dane realizujemy kompleksowe analizy statystyczne do prac naukowych, dbając o dochowanie planu badania i standardów metodologicznych (stosujemy m.in. statystyki porównawcze/opisowe, analizy prognostyczne, regresyjne, czynnikowe czy testy istotności i korelacje).

 

Kompleksowy zakres usług, pełne dostosowanie do potrzeb klienta oraz lata doświadczenia w pracy badawczej sprawiają, że nasze analizy statystyczne znacząco usprawniają pisanie prac naukowych, pozytywnie wpływając na jakość wskazywanych w nich wyników i wniosków.

 

Badacze i ośrodki naukowe potwierdzają, że warto nam zaufać - prócz pozytywnych rekomendacji i mnogości zrealizowanych analiz wyróżnia nas jednak ponadto profesjonalny zespół ekspertów z różnych dziedzin (w tym specjalistów z tytułem doktorskim),  wsparcie autorskiego systemu eCRF.biz™ oraz wierność standardom publikacyjnym z czasopism listy filadelfijskiej oraz oferta błyskawicznych analiz, realizowanych w ciągu 12/24/48 godzin od zlecenia.

Tagi