Rodzaje badań marketingowych.

Decydując się na przeprowadzenie badania marketingowego warto zastanowić się, czym jest badanie marketingowe oraz jakie rodzaje możemy wyróżnić. Badanie marketingowe to zbiór różnego rodzaju metod nieprzerwanego zbierania, interpretowania oraz przetwarzania zebranych informacji, dzięki którym cykl podejmowania trudnych decyzji staje się prostszy. Dzięki przeprowadzonym badaniom marketingowym możemy wyeliminować częściowo, bądź całkowicie ryzyko podejmowanych decyzji w niepewnym otoczeniu. Przeprowadzone badania marketingowe pozwalają na lepsze zrozumienie obecnych mechanizmów rynkowych, czy zachowań konsumentów. Dzięki przeprowadzanym badaniom marketingowym możemy zwiększyć szansę na odniesienie sukcesów oraz zwiększenie zysków. W celu przeprowadzenia badań marketingowych możemy skorzystać z różnorodnych metod dostępnych na rynku. W artykule zapoznamy się z najważniejszymi z nich.

 

Ankiety

Ankiety są jednym z podstawowych przykładów badań marketingowych, pozwalają na bezpośrednią dyskusję (osobistą oraz wirtualną), dzięki czemu można przeprowadzić naturalną rozmowę z respondentem oraz obserwować mowę ciała rozmówcy podczas jej trwania. Mowę ciała zaobserwujemy stosując metodę badawczą CAPI (Computer Assisted Personal Interviews), bądź PAPI (z angielskiego Paper & Pen Personal Interview), gdyż wtedy dochodzi do bezpośredniego kontaktu osoby przeprowadzającej ankietę z respondentem.

 

Badania satysfakcj i lojalności klientów

Badania nad satysfakcją i lojalnością klientów pozwalają przyjrzeć się, w jaki sposób można sprawić, że obecni klienci zdecydują się powrócić, bądź pozostać wiernym oferowanym przez nas produktom oraz usługom. Dowiemy się, co wpływa na podejmowane przez nich decyzje oraz co skłoni ich do pozostania bycia lojalnymi względem naszej marki (np. programy lojalnościowe, nagrody, rabaty okolicznościowe, wykwalifikowana obsługa klienta). Badania satysfakcji i lojalności klientów pomogą nam odkryć najskuteczniejsze sposoby promowania Twojej firmy wśród Twoich klientów.

 

Badanie świadomości

Badanie świadomości marki mówi nam o tym, co Twoja grupa docelowa wie oraz na jakiej podstawie rozpoznaje Twoją markę. Dzięki nim dowiadujemy się, jakie skojarzenia mają Twoi klienci z Twoją firmą oraz co powoduje, że o niej myślą. Możemy zaobserwować, co według nich jest najważniejsze.. 

 

Badania dotyczące wykorzystania produktu lub usługi

Badania dotyczące wykorzystania produktu lub usługi dają nam wgląd w to, w jaki sposób oraz  dlaczego Twoi odbiorcy korzystają z oferowanych przez Twoją firmę produktów lub usług. Możemy poznać specyfikę sprzedawanych przez nas produktów oraz usług. Ten rodzaj badań marketingowych daje również pogląd na oferowany produkt z perspektywy użyteczności dla odbiorców docelowych.

 

Badania segmentacji rynku

Badania segmentacji rynku pozwalają nam  na podzielenie odbiorców docelowych na różne grupy na podstawie konkretnych cech - w ten sposób możemy określić skuteczne sposoby zaspokojenia ich potrzeb, zrozumieć ich oczekiwania. Możemy poznać cechy poszczególnych grup docelowych, a także możemy uzyskać wiele więcej informacji.

 

Analiza konkurencji

Analizy konkurencji są obecnie bardzo cenne, ponieważ pozwalają nam dogłębnie zrozumieć konkurencję na całym rynku oraz w naszej branży. Możemy dowiedzieć się, czego oczekuje nasza grupa docelowa w zakresie oferowanych produktów, a także usług. Zauważymy, nad czym powinniśmy popracować, aby nadążyć za poszczególnymi firmami konkurującymi oraz zastanowić się, w jaki sposób przewyższyć konkurencję, w celu oddalenia się od niej. 

 

Podsumowanie

Analizując powyższe kategorie badań marketingowych możemy zauważyć, jak wiele informacji mogą nam one wskazać. Oprócz nich możemy wyróżnić jeszcze inne badanie, takie jak badanie cen, czy badania nad kampaniami. Decydując się na przeprowadzenie takiego badania warto zdać sobie sprawę, z tego jak wiele informacji możemy uzyskać z różnych dziedzin. Badania marketingowe są niewątpliwie jedną z najczęściej wykorzystywanych metod badawczych

Tagi