Jak przeprowadzenie ankiet online w panelach konsumenckich przyczynia się do pozyskania nowych klientów?

 

Ankiety online mogą być przeprowadzane za pomocą różnych narzędzi i portali, które służą do przygotowania precyzyjnego badania i zebrania odpowiedzi. Skorzystanie z portali konsumenckich z pewnością wpłynie na zdobycie wielu, nowych klientów. Dlaczego? Przekonajmy się.

 

Czym są panele konsumenckie?

Panele konsumenckie, nazywane także panelami badawczymi posiadają wielu użytkowników. Dzięki panelom konsumenckim osoby przeprowadzające badania mogą zbierać potrzebne informacje. Panele badawcze służą do udostępniania ankiet internetowych, które są wypełniane przez osoby należące do danego panelu. Są to osoby zróżnicowane pod względem demograficznym, jak wiek, płeć, wykonywany zawód, zainteresowania, miejsce zamieszkania, czy poziomem dochodów. Każda z osób, chcąca dołączyć do grona panelistów musi podać swoje dane. Dzięki istnieniu takich paneli osoby przeprowadzające ankiety online mogą w systematyczny sposób badać zachowania konsumentów, znajomość marki, zwyczaje zakupowe, opinie na temat produkowanych produktów i oferowanych usług oraz wiele innych aspektów dotyczących klientów, rynku i dóbr. Jednym z najlepszych paneli konsumenckich dostępnych obecnie jest panel Badanie-Opinii.pl.

 

Dlaczego panel Badanie-Opinii.pl?

Jest to panel, posiadający ponad 150 tysięcy panelistów, co jest olbrzymim atutem. Każdy z nich jest zarejestrowany i posiada swój numer w bazie danych. Często osoby przeprowadzające ankiety online zadają pytania z metryczki na początku badania, na przykład pytają o wiek, płeć, wysokość dochodu, czy miejsce zamieszkania. Każda osoba należąca do panelu i chcąca wypełnić ankietę internetową musi podać prawdziwe informacje, zgodne z tymi, które podała rejestrując się do panelu. Taka procedura wpływa na rzetelność otrzymywanych wyników, gdyż wszystkie osoby wypełniające badanie internetowe z pewnością będą spełniały oczekiwania osób przeprowadzających ankietę. Dzięki tak dużej liczbie panelistów osoby decydujące się przeprowadzić badanie za pomocą panelu badawczego otrzymują informacje zwrotne już w ciągu kilku godzin. Osoby przeprowadzające badanie dzięki tak szybkim informacjom zwrotnym mogą od razu przejść do kolejnego etapu ankiety, czyli wyciągania wniosków na podstawie zebranych informacji. Paneliści wypełniają udostępniane im badania z dużym zaangażowaniem, co widać po tempie udzielanych odpowiedzi oraz jakości wpisywanych informacji. Pytania otwarte nigdy nie są pomijane, a nawet zawsze są uzupełniane przemyślanymi zdaniami. Warto zauważyć, że osoby wypełniające badania w panelu konsumenckim Badanie-Opinii.pl mogą korzystać nie tylko z komputera, czy laptopa, lecz także z tabletu, czy smartphone’a.

 

Pozyskiwanie nowych klientów

Korzystając z panelów konsumenckich, jak Badanie-Opinii.pl osoby przeprowadzające badania mogą pozyskać wielu nowych klientów. Dzieje się tak, gdyż osoby wypełniające ankietę internetową danej marki mogą się nią zainteresować, a co za tym idzie po zakończonym badaniu wyszukać dodatkowych informacji na temat firmy i oferowanych przez nią usług oraz produktów. Panelistami są osoby z różnych zakątków Polski, więc marka lokalna może nie być znana w innym województwie. Dlatego umieszczenie ankiety online w panelu konsumenckim może przyciągnąć wielu nowych klientów, którzy skorzystają z oferty danej firmy . Warto, więc przygotowywać ciekawe, angażujące badania online, aby zainteresować jak największą grupę osób oferowanymi dobrami.

Tagi