Czym jest dobry wskaźnik odpowiedzi na ankietę?

Niezależnie od tego, czy próbujesz ocenić poziom zadowolenia klientów, co klienci myślą o nowym produkcie, czy nawet poziom  zaangażowania pracowników w Twojej organizacji. Cokolwiek to jest, ankiety, a co ważniejsze, zdolność do osiągnięcia dobrego wskaźnika odpowiedzi na ankietę będzie miała kluczowe znaczenie dla tego, czego jesteś w stanie się dowiedzieć i poziomu działań, które będziesz w stanie podjąć w rezultacie.

 

Wskaźnik odpowiedzi na ankietę

 

Współczynnik odpowiedzi obliczany jest poprzez podzielenie liczby osób, które odpowiedziały na Twoją ankietę przez liczbę osób, do których ją wysłałeś, czyli przez Twoją próbę. Liczba ta jest następnie mnożona przez 100, co daje Ci wartość procentową. Osiągnięcie akceptowalnego współczynnika odpowiedzi w ankiecie jest ważne, ponieważ zbyt niska liczba odpowiedzi może prowadzić do błędu próby, szczególnie jeśli liczba brakujących odpowiedzi jest nierówna wśród respondentów. W związku z tym, brak odpowiedzi może sprawić, że zmierzona wartość obciążenia pracą będzie niedokładna, albo zbyt wysoka, albo zbyt niska. Niezależnie od tego, jaki jest prawdopodobny wynik tych opcji, jeśli odpowiedzi na ankietę są zbyt niskie, jest mało prawdopodobne, że dostarczy ona dokładnego obrazu tego, co naprawdę się dzieje. Poza tendencyjnością wyników, jeśli ilość i jakość odpowiedzi w ankiecie jest zbyt niska, trudniej jest wyciągnąć użyteczne wnioski z wyników, a w konsekwencji trudniej jest wdrożyć efektywne działania i procesy.

 

Średni wskaźnik odpowiedzi na ankietę

 

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na współczynnik odpowiedzi, od metody dystrybucji ankiety, która jest używana i czy jest to ankieta zewnętrzna, czy wewnętrzna, do tego jak silna jest Twoja relacja z respondentami przed wydaniem ankiety. Niemniej jednak, bardziej ogólnie i niezależnie od rodzaju ankiety, typowy wskaźnik odpowiedzi na ankietę może mieścić się w przedziale od 5% do 30%, przy czym ankiety dystrybuowane od nieznanych nadawców mają tendencję do bycia w dolnej części tej skali. Współczynnik odpowiedzi na ankietę na poziomie 50% lub wyższym jest często uważany za doskonały w większości okoliczności, przy czym te z wyższego poziomu prawdopodobnie były napędzane przez wysoki poziom motywacji do wypełnienia ankiety, co może być wynikiem silnej osobistej relacji pomiędzy firmą a klientem.

 

Co wpływa na osiągnięcie dobrego wskaźnika odpowiedzi?

 

Wybór metody dystrybucji ankiety może mieć wpływ na to, co można uznać za dobry wskaźnik odpowiedzi na ankietę. Jeśli przyjrzymy się badaniom na ten temat, okaże się, że ankieta przeprowadzana w cztery oczy zazwyczaj dostarcza najlepszy średni wskaźnik odpowiedzi. Zaraz za nią plasują się ankiety internetowe. Nie jest to zaskakujące, że ankieta przeprowadzana osobiście znajduje się na szczycie tej listy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele osób poproszonych o udział w ankiecie twarzą w twarz może czuć się niekomfortowo odrzucając prośbę. Jednak ankiety przeprowadzane w cztery oczy wymagają znacznie więcej zasobów i wydatków w porównaniu do ankiet internetowych, które mogą dotrzeć do znacznie większej liczby osób w krótszym czasie. Kiedy analizujesz, jaki jest akceptowalny wskaźnik odpowiedzi na ankietę, musisz również zastanowić się, czy metoda dystrybucji ankiety, której używasz jest najbardziej odpowiednia dla scenariusza, w którym jej używasz.  Oprócz rodzaju prowadzonej działalności, wybór metody dystrybucji ankiet może być również uzależniony od demograficznego składu grupy docelowej - różne metody mogą przemawiać do różnych grup wiekowych.

 

Korzyści z przeprowadzania ankiet online

 

Korzyści płynące z ankiety online znacząco przewyższają czas i koszty związane z przeprowadzeniem ankiety osobistej oraz innych pracochłonnych metod, takich jak ankieta telefoniczna. Od szybkości i minimalnych kosztów założenia, po łatwość dystrybucji ankiety, zbierania danych i ich analizy, ankieta online jest jedną z najlepszych metod dotarcia i oceny opinii Twoich odbiorców szybko i efektywnie kosztowo, co czyni ją niezastąpionym podejściem do badań. Podczas gdy mogą istnieć pewne różnice w poglądach na temat tego, co jest dobrym lub akceptowalnym wskaźnikiem odpowiedzi dla ankiety online, ogólną zasadą jest posiadanie wystarczająco dużego wskaźnika odpowiedzi, z którym można pracować, aby uniknąć błędu próby, a jednocześnie mieć wystarczająco dużo, aby móc podejmować decyzje biznesowe.

 

Jak zmaksymalizować wskaźnik odpowiedzi?

 

Aby zmaksymalizować wskaźnik odpowiedzi na ankietę, możesz zrobić kilka rzeczy. Zadbaj o to, aby ankieta była jak najłatwiejsza i jak najbardziej interesująca dla uczestników - od tonu głosu i prostoty języka, którego używasz, po inteligentne funkcje, dzięki którym respondenci będą musieli odpowiadać tylko na to, co jest dla nich istotne. Pomyśl również o długości ankiety i zestawie pytań, aby utrzymać świeżość i zaangażowanie oraz zapewnić, że respondenci wypełnią ankietę.

Tagi