Analizy potencjału rynku dla farmacji

 

Obecnie na polskim rynku działa mnóstwo firm, których działalność koncentruje się na różnych działach gospodarki. Wśród nich nie brakuje tych z zakresu farmacji. Obecnie ich właściciele są coraz bardziej świadomi konieczności przeprowadzania rozmaitych badań marketingowych, bez których osiągnięcie powodzenia jest naprawdę bardzo trudne. Zalicza się do nich między innymi analizy potencjału rynku. Czym są? Na czym polegają? Spróbujmy znaleźć odpowiedź.

 

Czym są analizy potencjały rynku?

 

Badania potencjału rynku stanowią podstawowy etap podczas przygotowywania biznesplanu. Okazuje się on niezwykle pomocny wówczas, gdy planujemy realizację nowych pomysłów w biznesie. Analiza koncentruje się zarówno na samym produkcie, jak i promocji oraz kanałach dystrybucji, które mogą zostać wykorzystane.

 

Kiedy analizy potencjału runku mają zastosowanie?

 

Specjaliści wskazują, że badania potencjału rynku dla podmiotów farmaceutycznych mają szczególne znaczenie wówczas, gdy:

 

- dane przedsiębiorstwo zamierza po raz pierwszy wejść na dany rynek;

- planuje wprowadzić na rynek nowy produkt;

- ma w planach poszerzyć rynek zbytu;

- planuje wprowadzić na rynek nowe, a jednocześnie innowacyjne rozwiązania.

 

Jak przeprowadza się analizy potencjału rynku?

 

Etapem, który rozpoczyna analizy potencjału rynku jest bardzo dogłębna analiza danych, które zostały zastane. Oznacza to, że badania dla farmacji w tym wypadku obejmują analizę:

 

- danych demograficznych;

- danych makroekonomicznych.

 

Dzięki temu już pierwszy etap analizy potencjału rynku pozwala na określenie liczby potencjalnych klientów. W efekcie tworzony jest podstawowy profil społeczno – demograficzny klienta. Pracownicy odpowiedzialni za ten etap badań dla farmacji określają tak zwany potencjał nabywczy, biorąc pod uwagę osiągane dochody, poziom bezrobocia oraz wskaźnik zatrudnienia.

 

Co z konkurencją?

 

Analiza potencjału rynku obejmuje również analizę konkurencji. Pod uwagę bierze się więc innych dużych graczy działających na rynku. Uwadze nie uchodzą stosowane przez nich metody zarówno dystrybucji oferowanych produktów, jak i ich promocji.

 

Co jeszcze jest istotne?

 

Analizy potencjału rynku obejmują również segmentację grup potencjalnych klientów. Polega to na sporządzeniu bardzo dokładnych profili etnograficznych oraz psychograficznych. Aby poznać nawyki konsumenckie, preferencje klientów i stojące przed nimi bariery, stawia się na przeprowadzenie wywiadów jakościowych. Aby zakres uzyskanych danych był jeszcze większy, wzbogaca się wywiad o testy konceptów produktów. Uwzględnia się również opakowania. 

nauki społeczne analiza bazy danych analiza statystyczna analizy danych analizy statystyczne statystyka, porgram dla gabinetu biostatystyka badania ilościowe analizy danych konsultacje statystyczne metody badawcze statystyka medyczna narzędzia badawcze program do gabinetu badanie statystyczne data management analiza danych staystycznych system do gabinetu ekonomia badania jakościowe analizy danych statystycznych pomoc statystyczna do doktoratu farmacja matematyka stosowana analiza statystyka raport statystyczny analiza rynku medycznego pomoc w badaniach statystycznych biotechnologia badania rynku pomoc statystyczna bioinformatyka badania statystyczne bazy danych opracowania statystyczne techniki badawcze system dla statystyki statystyka analiza danych