Analiza statystyczna a interpretacja wyników

Proces badawczy stanowi cykl czynności, czyli etapów, które dążą do uzyskania wiedzy na temat badanego zjawiska. Wiedza uzyskana w procesie powinna odpowiadać wybranemu celowi badawczemu. Jedną z metod interpretacji zgromadzonych danych nazywa się analizą statystyczną, która to w pierwszej kolejności wymaga przygotowywania odpowiednich danych surowych.

 

Każdy z etapów wymaga szczególnej uwagi

W procesie badawczym najpierw przeprowadza się kontrolę danych, następnie ich kodowanie. Trzecim punktem jest analiza statystyczna, która poprzedza interpretację wyników. Jeśli chodzi o pozyskanie danych surowych to mogą one zostać zgromadzone w postaci między innymi:

 

W stosunku do danych należy być czujnym

Celem przeprowadzania analiz jest znalezienie prawidłowości, które kształtują konkretne zjawiska. Jednak nie należy zapominać, że dane zostają pozyskiwane ze strony konkretnych osób, których odpowiedzi mogą być:

 

Pytania wpływają na uzyskane dane

Znaczenie ma także to, w jaki sposób informacje zostały pozyskane, a więc powinno się uwzględnić samo narzędzie badawcze, które zostało zastosowane do skontaktowania się z określoną grupą odbiorców. Każde z narzędzi niesie ze sobą pewne obciążenie. W kontekście analizy statystycznej przeprowadzone kodowanie polega na przeniesieniu danych np. z kwestionariusza do pamięci komputera. Sposób, w jakie kodowane są  dane zależy od typów pytań oraz odpowiedzi. Jeśli chodzi o pytania dzieli się ja na:

 

Uporządkowanie daje sukces

Po kodowaniu jako kolejną czynność przygotowawczą do analiz statystycznych warto wymienić sporządzenie tablic wynikowych, które dzieli się na jednodzielcze, dwudzielcze, wielodzielcze. Czynności te pozwalają na uporządkowanie zebranych danych, co przekłada się na skuteczność prowadzonych działań, a więc także na jakość uzyskanych wyników, które będzie można zastosować w praktyce.

Tagi