Wpływ analizy statystycznej na sukces badania

 

Przeprowadzając projekty badawcze bardzo ważne jest, aby w odpowiedni sposób dokonać analizy statystycznej otrzymanych danych. Pozwoli to na wyciągnięcie właściwych wniosków, a co za tym idzie na takie zrozumienie rzeczywistości, które będzie miarodajne dla zastanej rzeczywistości. Co więcej właściwe wyciągnięcie wniosków pozwala także na rzetelną realizację celu badawczego.

 

Proces badawczy musi być rzetelny

Analiza statystyczna stanowi jeden z etapów każdego z procesu badawczego. Powinno się mieć tutaj na uwadze, iż badania statyczne mogą być:

 

Warto wziąć tutaj pod uwagę fakt, iż wszelkie badania powinny być powtarzane w cykliczny sposób, co pozwoli na stałe monitorowanie uzyskanych wyników w sposób ciągły, a więc w taki, który umożliwia niwelowanie zachodzących błędów i podtrzymywanie właściwych reakcji.

 

Wzrost związany jest ze skutecznością

Aby proces badawczy uznać za wiarygodny powinien on przestrzegać kilku zasad, a mianowicie:

 

Uzyskane dane w całym procesie badawczym stają się pomocne, jeśli chce się podjąć działania koncentrujące się na zwiększeniu skuteczności podejmowania decyzji, monitorowanie zachodzących zmian, a także poprawienie jakości proponowanych przez siebie usług czy dóbr.

 

Jak zrozumieć wyniki badań?

Z analizy statystycznej najpełniej korzysta się wraz z przygotowaniem finalnej bazy z wynikami przeprowadzonego badania. W ramach tego:

Opisem statystycznym posługuje się w celu poznania rozkładu badanych cech w danej zbiorowości. Dzięki wnioskowaniu statystycznemu możliwe jest przenoszenie wyników przeprowadzonego projektu badawczego na tak zwaną populację generalną.

 

Dystans i obiektywność – warunki konieczne

Należy mieć na uwadze, że analiza statystyczna to tylko jeden z etapów przeprowadzania projektu badawczego. Warto pamiętać o tym, że prowadzone badania powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, co podkreśla konieczność czuwanie nie tylko nad celem badania, ale także posiadania dystansu i zachowanie postawy obiektywności względem prowadzonych działań.

Tagi