Na co zwracać uwagę badając rynek farmaceutyczny?

Działanie, które ma być efektywne musi odnosić się do realizacji konkretnych potrzeb odbiorców rynku, a przy tym musi być nakierowane na wprowadzanie nowości, a przede wszystkim ulepszanie dotychczasowej oferty. W obrębie badań rynku farmaceutycznego możliwym staje się przeprowadzanie procesów badawczych, które wpłyną na jakość życia i zdrowia społeczeństwa.

 

Po pierwsze: pacjent

W badaniach w obszarze medycyny bardzo ważne jest, aby wprowadzane udoskonalenia oraz nowości nie szkodziły zdrowiu pacjentów, a tym samym zmiany, które zostają zastosowane powinny:

Tym samym badania rynku farmaceutycznego mają jednocześnie przyczynić się do rozszerzenia działalności konkretnych firm/placówek, ale przy uwzględnieniu dbałości o stan zdrowia pacjentów.

 

Wywiady jako jakościowa metoda badawcza

Badania rynku można przeprowadzać z wykorzystaniem metody jakościowej takiej jak np. metoda zogniskowanych wywiadów grupowych, która to pozwala na zyskanie danych, które pozwolą wyjaśnić zachodzące zjawiska oraz decyzje konsumentów. Wywiady są spotkaniami niewielkich grup pacjentów. Wśród walorów tej metody wymienia się:

Wywiady te skupiają się na zwrócenie uwagi na zagadnienie jakości usług, jak i określenie stopnia satysfakcji pacjentów.

 

Zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo

Potrzeba przeprowadzania badań rynku farmaceutycznego mają na celu nie tyle osiągniecie sukcesu, co poprawienie jakości życia oraz bezpieczeństwa pacjentów. Należy uwzględnić, że badania takie zarazem koncentrują się na pacjencie, jak i usługach, które są oferowane z myślą o poprawie jego stanu zdrowia. Stąd też te specyficzne badania rynku powinny zawsze:

 

Udoskonalenie w imię dobra pacjenta

Zrealizowane badania powinny przyczynić się również do wzrostu samoświadomości pacjentów na temat tego, w jaki sposób mogą oddziaływać na jakość otrzymywanych usług. Badania rynku farmaceutycznego mają odnosić się do podnoszenie komfortu fizycznego, jak i psychicznego pacjentów. Udoskonalenia, które wprowadzane są na rynek farmaceutyczny nie powinny w żaden sposób szkodzić odbiorcom.

program do gabinetu nauki społeczne analiza statystyczna analizy do doktoratu pomoc statystyczna do doktoratu bioinformatyka konsultacje statystyczne techniki badawcze analizy danych analiza danych pomoc statystyczna obliczenia statystyczne metody badawcze farmacja narzędzia badawcze badanie statystyczne system dla statystyki ekonomia badania ilościowe pomoc w badaniach statystycznych raport statystyczny statystyka bazy danych analiza bazy danych biotechnologia badania statystyczne analiza danych staystycznych statystyka do habilitacji statystyka, porgram dla gabinetu analiza data management opracowania statystyczne biostatystyka analizy danych statystycznych matematyka stosowana system do gabinetu statystyka medyczna analizy statystyczne badania rynku badania jakościowe