Tag: analizy statystyczne do publikacji

Analizy statystyczne do publikacji

 

Pisanie prac naukowych to nie tylko rozważania teoretyczne na temat przyjętego zagadnienia, ale również opracowania natury empirycznej, wymagające aktywnej realizacji badań i praktycznych analiz zadanego problemu badawczego. Proces interpretacji danych wymaga doświadczenia z obszaru analityki statystyki, dlatego oferujemy Państwu swoje fachowe wsparcie w tym zakresie.

 

Poznaj nas

 

Jesteśmy firmą badawczą - od ponad 14 lat zbieramy dane rynkowe i poddajemy je wnikliwej analizie w procesie opracowywania wyników i sporządzania końcowych raportów badawczych. Mnogość zrealizowanych projektów oraz różnorodność badanych segmentów rynku pozwoliły nam wyspecjalizować się w takich obszarach jak statystyka (w tym - statystyka medyczna), biostatystyka i biotechnologia, matematyka stosowana oraz data mining czy data management - posiadanie wieloletnich doświadczeń w ww. zakresach pozwala nam skutecznie realizować analizy statystyczne do prac naukowych.

 

Z naszą pomocą szybko i sprawnie zrealizują Państwo trudny i czasochłonny proces prowadzenia złożonych analiz, zaś uzyskany efekt obliczeń pozwoli rzetelnie opracować przygotowywaną pracę/publikację naukową.

 

Skorzystaj z naszych usług

 

Nasze analizy statystyczne oraz pomoc/konsultacje branżowe dedykujemy w szczególności:

 

  • instytucjom/ośrodkom naukowym oraz samodzielnym badaczom/naukowcom;
  • studentom i doktorantom podejmującym się napisania pracy licencjackiej/magisterskiej lub doktorskiej;
  • studentom i doktorantom podejmującym się napisania prac naukowych na potrzeby grantów, publikacji i opracowań naukowych.

 

Katalog usług, który oddajemy do Państwa dyspozycji obejmuje szereg usług dedykowanych - oferujemy m.in.:

 

  • projektowanie procesu badawczego - wsparcie statystyczne obejmuje pomoc przy formułowaniu założeń i celów badawczych, budowaniu hipotez, pytań badawczych i modeli statystycznych, a także na dobieraniu próby, zmiennych, skal pomiarowych i metod randomizacji oraz konstruowaniu narzędzi pomiaru, jak również wersyfikację materiałów i ustaleń już przygotowanych przez Klienta;
  • konsultacje metodologiczne - oferujemy Państwu doradztwo i konsulting na temat statystycznego podejścia do prac naukowych, pozwalającego rzetelnie prowadzić analizy statystyczne oraz usprawnić współpracę z promotorem, recenzentem czy naukowym czasopismem;
  • data management - statystyczna obsługa danych obejmuje m.in. gromadzenie ich w autorskiej elektronicznej platformie eCRF.biz™, co sprzyja sprawnemu kodowaniu, walidacji i monitoringowi zbieranych informacji (system zapewnia automatykę tworzenia kopii zapasowych, kontrolę poprawności zasobów oraz przystępność obsługi);
  • prowadzenie analiz - czy to w oparciu o posiadane czy zlecone do zebrana dane realizujemy kompleksowe analizy statystyczne do prac naukowych, dbając o dochowanie planu badania i standardów metodologicznych (stosujemy m.in. statystyki porównawcze/opisowe, analizy prognostyczne, regresyjne, czynnikowe czy testy istotności i korelacje).

 

Kompleksowy zakres usług, pełne dostosowanie do potrzeb klienta oraz lata doświadczenia w pracy badawczej sprawiają, że nasze analizy statystyczne znacząco usprawniają pisanie prac naukowych, pozytywnie wpływając na jakość wskazywanych w nich wyników i wniosków.

 

Badacze i ośrodki naukowe potwierdzają, że warto nam zaufać - prócz pozytywnych rekomendacji i mnogości zrealizowanych analiz wyróżnia nas jednak ponadto profesjonalny zespół ekspertów z różnych dziedzin (w tym specjalistów z tytułem doktorskim),  wsparcie autorskiego systemu eCRF.biz™ oraz wierność standardom publikacyjnym z czasopism listy filadelfijskiej oraz oferta błyskawicznych analiz, realizowanych w ciągu 12/24/48 godzin od zlecenia.

pomoc statystyczna pomoc w badaniach statystycznych analizy danych statystycznych system do gabinetu ekonomia analiza danych staystycznych program do gabinetu konsultacje statystyczne statystyka matematyka stosowana badania rynku bazy danych narzędzia badawcze bioinformatyka badania statystyczne data management statystyka, porgram dla gabinetu badanie statystyczne techniki badawcze analiza statystyka biotechnologia metody badawcze badania ilościowe statystyka medyczna analizy statystyczne analiza rynku medycznego system dla statystyki analizy danych badania jakościowe analiza statystyczna farmacja analizy danych nauki społeczne opracowania statystyczne analiza bazy danych raport statystyczny biostatystyka pomoc statystyczna do doktoratu analiza danych