Tag: analizy statystyczne do publikacji

Analizy statystyczne do publikacji

 

Pisanie prac naukowych to nie tylko rozważania teoretyczne na temat przyjętego zagadnienia, ale również opracowania natury empirycznej, wymagające aktywnej realizacji badań i praktycznych analiz zadanego problemu badawczego. Proces interpretacji danych wymaga doświadczenia z obszaru analityki statystyki, dlatego oferujemy Państwu swoje fachowe wsparcie w tym zakresie.

 

Poznaj nas

 

Jesteśmy firmą badawczą - od ponad 14 lat zbieramy dane rynkowe i poddajemy je wnikliwej analizie w procesie opracowywania wyników i sporządzania końcowych raportów badawczych. Mnogość zrealizowanych projektów oraz różnorodność badanych segmentów rynku pozwoliły nam wyspecjalizować się w takich obszarach jak statystyka (w tym - statystyka medyczna), biostatystyka i biotechnologia, matematyka stosowana oraz data mining czy data management - posiadanie wieloletnich doświadczeń w ww. zakresach pozwala nam skutecznie realizować analizy statystyczne do prac naukowych.

 

Z naszą pomocą szybko i sprawnie zrealizują Państwo trudny i czasochłonny proces prowadzenia złożonych analiz, zaś uzyskany efekt obliczeń pozwoli rzetelnie opracować przygotowywaną pracę/publikację naukową.

 

Skorzystaj z naszych usług

 

Nasze analizy statystyczne oraz pomoc/konsultacje branżowe dedykujemy w szczególności:

 

  • instytucjom/ośrodkom naukowym oraz samodzielnym badaczom/naukowcom;
  • studentom i doktorantom podejmującym się napisania pracy licencjackiej/magisterskiej lub doktorskiej;
  • studentom i doktorantom podejmującym się napisania prac naukowych na potrzeby grantów, publikacji i opracowań naukowych.

 

Katalog usług, który oddajemy do Państwa dyspozycji obejmuje szereg usług dedykowanych - oferujemy m.in.:

 

  • projektowanie procesu badawczego - wsparcie statystyczne obejmuje pomoc przy formułowaniu założeń i celów badawczych, budowaniu hipotez, pytań badawczych i modeli statystycznych, a także na dobieraniu próby, zmiennych, skal pomiarowych i metod randomizacji oraz konstruowaniu narzędzi pomiaru, jak również wersyfikację materiałów i ustaleń już przygotowanych przez Klienta;
  • konsultacje metodologiczne - oferujemy Państwu doradztwo i konsulting na temat statystycznego podejścia do prac naukowych, pozwalającego rzetelnie prowadzić analizy statystyczne oraz usprawnić współpracę z promotorem, recenzentem czy naukowym czasopismem;
  • data management - statystyczna obsługa danych obejmuje m.in. gromadzenie ich w autorskiej elektronicznej platformie eCRF.biz™, co sprzyja sprawnemu kodowaniu, walidacji i monitoringowi zbieranych informacji (system zapewnia automatykę tworzenia kopii zapasowych, kontrolę poprawności zasobów oraz przystępność obsługi);
  • prowadzenie analiz - czy to w oparciu o posiadane czy zlecone do zebrana dane realizujemy kompleksowe analizy statystyczne do prac naukowych, dbając o dochowanie planu badania i standardów metodologicznych (stosujemy m.in. statystyki porównawcze/opisowe, analizy prognostyczne, regresyjne, czynnikowe czy testy istotności i korelacje).

 

Kompleksowy zakres usług, pełne dostosowanie do potrzeb klienta oraz lata doświadczenia w pracy badawczej sprawiają, że nasze analizy statystyczne znacząco usprawniają pisanie prac naukowych, pozytywnie wpływając na jakość wskazywanych w nich wyników i wniosków.

 

Badacze i ośrodki naukowe potwierdzają, że warto nam zaufać - prócz pozytywnych rekomendacji i mnogości zrealizowanych analiz wyróżnia nas jednak ponadto profesjonalny zespół ekspertów z różnych dziedzin (w tym specjalistów z tytułem doktorskim),  wsparcie autorskiego systemu eCRF.biz™ oraz wierność standardom publikacyjnym z czasopism listy filadelfijskiej oraz oferta błyskawicznych analiz, realizowanych w ciągu 12/24/48 godzin od zlecenia.

biotechnologia techniki badawcze system do gabinetu analizy danych statystycznych obliczenia statystyczne statystyka statystyka, porgram dla gabinetu metody badawcze matematyka stosowana badania rynku analiza danych system dla statystyki analiza danych staystycznych analizy danych badania ilościowe raport statystyczny pomoc w badaniach statystycznych nauki społeczne analiza rynku medycznego analiza farmacja narzędzia badawcze statystyka medyczna bioinformatyka opracowania statystyczne bazy danych badanie statystyczne program do gabinetu pomoc statystyczna badania statystyczne pomoc statystyczna do doktoratu analizy danych ekonomia data management badania jakościowe konsultacje statystyczne analizy statystyczne analiza statystyczna analiza bazy danych biostatystyka