Badania statystyczne w medycynie

 

W branży medycznej i farmaceutycznej często mówi się o statystyce medycznej – czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Statystyka jest nauką, gdzie przedmiotem zainteresowania jest głównie pozyskiwanie i analiza danych opisujących pewne zjawiska. Jeśli chodzi o obszar medycyny, jej istotą będzie więc m.in. sprawdzenie, jak duże jest zapotrzebowanie pacjentów-klientów na dany preparat i jak sprawnie funkcjonuje on na rynku.

 

Jak wyglądają standardowe badania statystyczne w medycynie?

 

Jednostki badawcze przeprowadzające tego typu badania mogą stosować różne metody, jednak modelowa praca przy takim projekcie najczęściej rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb i ustalenie badawczego problemu – bez tego badanie w żadnej dziedzinie nie będzie wyglądać tak, jak powinno. Problem badawczy formułuje się w formie pytania lub zdania oznajmiającego.

 

Krok kolejny to najczęściej ustalanie kierunku weryfikacji medycznego badania, a także określenie, która dokładnie metoda statystyki medycznej będzie uwzględniania w projekcie. Niezwykle istotne jest wybranie właściwych testów, wykonanie obliczeń oraz wizualizacja zebranych już danych w dziedzinie nauk o życiu i zdrowiu. Najczęściej stosowane metody to np.:

 

•             podstawowe statystyki opisowe,

•             algorytmy ewolucyjne,

•             analizy współzależności (m.in. analizy przeżywalności).

 

Etap końcowy może obejmować m.in. szacowanie siły efektów wpływów czy zależności badanych medycznych czynników, konsultacje czy też udzielenie pomocy naukowej.

 

Zalety badań statystycznych w obrębie medycyny

 

Takie badania są często niezbędne i mogą przynieść wiele korzyści. Statystyka w medycynie jest podstawą do tego, by móc wnioskować o ludziach (w szczególności pacjentach) czy też podejmować decyzje dotyczące ich zdrowia i życia.

 

Prawidłowo wykonane badania mogą zweryfikować skuteczność określonych leków czy konkretnych terapii, zanalizować dane dotyczące szans na przeżycie pacjentów lub pomóc w ocenie skuteczności podejmowania diagnostycznych czynności. To od takich statystyk w dużej mierze zależy stan zdrowia pacjentów. Wyniki wpływają też na stan zdrowia całego społeczeństwa zamieszkującego Polskę.

 

Wykorzystanie wniosków z analizy danych

 

Wyniki wybranych metod statystycznych często pokazują, w którym kierunku należałoby przeprowadzić dalsze badania naukowe nad nowymi lekami. Często firmy farmaceutyczne wykorzystują statystykę by zobaczyć, jak skuteczna okazała się wprowadzona kampania marketingowa czy inne, podobne działania. Jeśli będą przeprowadzane regularnie, można przekonać się, czy podejmowane przedsięwzięcia rzeczywiście są skuteczne.

 

biotechnologia opracowania statystyczne metody badawcze badania statystyczne analizy danych statystycznych analizy danych statystyka, porgram dla gabinetu badania rynku statystyka medyczna biostatystyka analiza rynku medycznego pomoc statystyczna analiza danych staystycznych analizy statystyczne narzędzia badawcze analiza ekonomia analiza danych system dla statystyki raport statystyczny analiza statystyczna system do gabinetu bioinformatyka badania jakościowe konsultacje statystyczne pomoc statystyczna do doktoratu matematyka stosowana farmacja badanie statystyczne nauki społeczne program do gabinetu analiza bazy danych analizy danych statystyka statystyka pomoc w badaniach statystycznych data management badania ilościowe techniki badawcze bazy danych