O informacjach wydobytych w procesach badawczych

Przeprowadzane procesy badawcze muszą odpowiadać konkretnym wymaganiom, a to oznacza, iż dobrze rozpoznana specyfika badania pozwala na dobranie odpowiednich metod badawczych, które będą odpowiadały tak celowi badania, jak i zasadom, które muszą zostać zachowane. W epidemiologii i statystyce mówi się o badaniach obserwacyjnych, które dają szansę na wskazanie wniosków na temat możliwego efektu przeprowadzanego leczenia.

 

Cel wpływa na efekt badania

Posiadając skonkretyzowany cel badania można dobrać właściwe narzędzia badawcze, a przede wszystkim uświadomić sobie zagrożenia, które mogą pojawić się w procesie badawczym. Same badania obserwacyjne dzielą się na:

Podział taki wskazuje na złożoność procesów badawczych, a także na wielość tematów, które mogą być poruszone w ramach realizowanego projektu.

 

Krótko o…

Co do badania kohortowego można powiedzieć, iż pozwala ono na obserwację w czasie, a także na ocenę narażenia w przedziale czasowym poprzedzającym badane zdarzenie. Jednak jest to badanie skupiające się na długim okresie obserwacji, a przy tym niosące zagrożenia odejścia osób badanych.

 

Kilka następnych słów o…

W kontekście badań przekrojowych podkreśla się brak trudności w określeniu częstości zjawisk. Mimo to problemy w tym badaniu bazują na:

Natomiast badania kliniczno-kontrolne odnoszą się do etiologii rzadkich chorób. Przy czym stawiana diagnoza jest dokładna, a badanie obejmuje małą liczbę badanych, zaś informacja o narażeniu jest ograniczona.

 

Każda metoda ma swoje wymagania

Największą wartość dowodową wyników w perspektywie badania obserwacyjnego posiadają badania kohortowe, zaś najmniejszą badania przekrojowe. Należy przy tym pamiętać, iż same badania epidemiologiczne są metodą:

Zadaniem takich badań przede wszystkim jest wskazanie rozpowszechniania się i uwarunkowań danego zjawiska zdrowotnego.

 

Od metody zależą wydobyte informacje

W zależności od postawionego celu badawczego w aspekcie badań obserwacyjnych, ale nie tylko, wybiera się odpowiednie metody, które pozwolą na wydobycie maksymalnej ilości informacji. Należy przy tym pamiętać, że epidemiologia opisowa nie dostarcza informacji na temat analizy przyczyn chorób. O przyczynach mówi się w kontekście epidemiologii analitycznej.

badania ilościowe bazy danych badania statystyczne metody badawcze matematyka stosowana konsultacje statystyczne farmacja analizy statystyczne analizy danych statystyka, porgram dla gabinetu badania jakościowe analiza analiza danych statystyka narzędzia badawcze opracowania statystyczne bioinformatyka system do gabinetu analizy do doktoratu pomoc statystyczna do doktoratu statystyka medyczna pomoc w badaniach statystycznych pomoc statystyczna obliczenia statystyczne badanie statystyczne analiza statystyczna statystyka do habilitacji data management ekonomia analiza danych staystycznych analiza bazy danych nauki społeczne badania rynku raport statystyczny biostatystyka biotechnologia program do gabinetu analizy danych statystycznych system dla statystyki techniki badawcze